Podczas projektowania instalacji do odprowadzania ścieków z gospodarstwa domowego, najważniejsze jest jego bezpieczeństwo. Obecnie poza korzystaniem z miejskich sieci, szamba betonowe stanowią jeden z najczęściej wykorzystywanych systemów nie tylko na terenach słabo zaludnionych, ale i w dużych województwach, jak Mazowieckie. Wszystkie nowe zbiorniki muszą przy tym spełniać normy dotyczące ich szczelności i wytrzymałości, które podyktowane są prawem związanym z ochroną środowiska, a także gospodarowaniem odpadami. Na poziom bezpieczeństwa wpływa nie tylko sama konstrukcja oraz materiały użyte do produkcji szamba, ale również sposób montażu na wyznaczonym terenie, jak też jego prawidłowa eksploatacja na co dzień.

Budowa zbiornika a bezpieczeństwo

Budowa zbiorników bezodpływowych na przestrzeni lat znacząco się zmieniła. Obecnie nie dominują już sześcienne konstrukcje, ponieważ ich miejsce zajęły te o owalnym kształcie. Wszystko ze względu na wyższą wytrzymałość ich ścian, które w sposób równomierny rozkładają naprężenia, więc są mniej podatne na pęknięcia i zapadanie się. O wiele częściej możemy też zobaczyć w ofertach firm szamba betonowe dwukomorowe dzielone tak, aby zapewnić pełną funkcjonalność i dodatkowo wzmocnić całość. Wykonuje się je ze zbrojonego betonu konstrukcyjnego. Za ich nieprzepuszczalność odpowiadają natomiast wodouszczelniacze. W ten sposób zawartość nie przesiąka do gleby, zagrażając tym samym środowisku, a wody gruntowe nie mogą zalać wnętrza i doprowadzić do przelania zbiornika.

Odpowiedni montaż szamba

Na bezpieczeństwo szamba wpływa też sposób jego montażu. Ze względu na różnice w rodzajach gleby występujących na działkach budowlanych, może on być znacząco utrudniony, a czasami poziom wód gruntowych całkowicie uniemożliwia jego wkopanie w danym miejscu. Wyspecjalizowane firmy produkujące zbiorniki i zajmujące się ich instalacją przed rozpoczęciem prac sprawdzają, jaki typ podłoża występuje w wybranej lokalizacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba możemy się spodziewać, że przed montażem szamba konieczne będzie zbrojenie i przygotowanie przestrzeni dookoła wykopu. W ten sposób ograniczony zostanie nacisk na zbiornik, wyeliminuje się również ryzyko jego osuwania i możliwych awarii. Niezbędne jest również odpowiednie przyłączenie go do instalacji kanalizacyjnej i wentylacji służącej do odprowadzania nagromadzonych wewnątrz gazów.

Właściwa eksploatacja zbiornika

Decydując się na użytkowanie zbiornika bezodpływowego, zobowiązujemy się również do regularnego podejmowania działań związanych z wywozem jego zawartości, a w niektórych przypadkach także z jej wstępnym oczyszczaniem. Szamba betonowe z atestem nie muszą być szczepione bakteriami, jednak znacząco wpływa to na skład znajdujących się wewnątrz ścieków. W przypadku niespodziewanej awarii nie stanowią one takiego zagrożenia dla otoczenia, jak nieprzetworzone w żadnym stopniu nieczystości. Monitorowanie poziomu napełnienia pomoże nam natomiast uniknąć wybicia szamba. Współpraca z lokalnym przedsiębiorstwem asenizacyjnym i powtarzany w regularnych okresach wywóz zawartości jest najprostszym sposobem na zapewnienie właściwego funkcjonowania i bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem zbiornika.