ZBIORNIK OWALNY o wielkości 15m3

ZBIORNIK OWALNY o wielkości 15m3

Szamba posiadają atest higieniczny HK/W/0315/01/2010 SZCZELNE SZAMBA BETON B 30 (C25/30) , ŚCIANY GR.130 MM 1. Roboty ziemne należy wykonywać wg ZASAD OGÓLNYCH przyjętych dla tego rodzaju prac uwzględniając przy tym różne warunki gruntowo-wodne. W celu uzyskania...
ZBIORNIK OWALNY o wielkości 15m3

ZBIORNIK OWALNY o wielkości 14m3

Szamba posiadają atest higieniczny HK/W/0315/01/2010 SZCZELNE SZAMBA BETON B 30 (C25/30) , ŚCIANY GR.130 MM 1. Roboty ziemne należy wykonywać wg ZASAD OGÓLNYCH przyjętych dla tego rodzaju prac uwzględniając przy tym różne warunki gruntowo-wodne. W celu uzyskania...
ZBIORNIK OWALNY o wielkości 15m3

ZBIORNIK OWALNY o wielkości 13m3

Szamba posiadają atest higieniczny HK/W/0315/01/2010 SZCZELNE SZAMBA BETON B 30 (C25/30) , ŚCIANY GR.130 MM 1. Roboty ziemne należy wykonywać wg ZASAD OGÓLNYCH przyjętych dla tego rodzaju prac uwzględniając przy tym różne warunki gruntowo-wodne. W celu uzyskania...
ZBIORNIK OWALNY o wielkości 15m3

ZBIORNIK OWALNY o wielkości 12m3

Szamba posiadają atest higieniczny HK/W/0315/01/2010 SZCZELNE SZAMBA BETON B 30 (C25/30) , ŚCIANY GR.130 MM 1. Roboty ziemne należy wykonywać wg ZASAD OGÓLNYCH przyjętych dla tego rodzaju prac uwzględniając przy tym różne warunki gruntowo-wodne. W celu uzyskania...
ZBIORNIK OWALNY o wielkości 15m3

ZBIORNIK OWALNY o wielkości 11m3

Szamba posiadają atest higieniczny HK/W/0315/01/2010 SZCZELNE SZAMBA BETON B 30 (C25/30) , ŚCIANY GR.130 MM 1. Roboty ziemne należy wykonywać wg ZASAD OGÓLNYCH przyjętych dla tego rodzaju prac uwzględniając przy tym różne warunki gruntowo-wodne. W celu uzyskania...
ZBIORNIK OWALNY o wielkości 15m3

ZBIORNIK OWALNY o wielkości 10m3

Szamba posiadają atest higieniczny HK/W/0315/01/2010 SZCZELNE SZAMBA BETON B 30 (C25/30), ŚCIANY GR.100-120MM, DNO 120MM 1. Roboty ziemne należy wykonywać wg ZASAD OGÓLNYCH przyjętych dla tego rodzaju prac uwzględniając przy tym różne warunki gruntowo-wodne. W celu...