Septiky jsou certifikovány hygienické HK/W/0315/01/2010

Sealed septik
BETONU B 30 (C25/30) , STĚNY TLOUŠŤKA 100-120MM, BOTTOM 120MM

1 Zemní práce by mělo být provedeno obecnými zásadami přijatými pro tento druh práce, s přihlédnutím k rozdílné půdní a vodní podmínky.
Za účelem získání by měl být záruka na nádrž se používá k popisu bodu. 2
2 Před instalací septik se doporučuje nátěr štíhlé 20 cm tlustý beton, nebo stabilizovala písku. V případě že je třeba snížit úroveň hladiny podzemní vody, je Použití studní nebo depresivní Wellpoint. výkopy musí být provádí ručně nebo mechanicky. Zadejte závislosti na svahu typ půdy.
3 Chcete-li dokončit celý tank byl použit betonu B 30 (C25/30) .
4 Stěny nádrže v době přijetí od oddělení prefabrikovaných jsou navíc pokryt dvojitou vrstvou Bitizolu nebo Disperbitu. spodní Nádrž je silná 12 cm.

Je možné vrtat vstupní a výstupní otvory různých průměrů.