Użyteczność ziemianek znana jest już od setek lat. Głównym ich przeznaczeniem jest przechowywanie żywności. Odpowiednio wykonana i usytuowana piwniczka ogrodowa, zapewnia stałą temperaturę wewnętrzną utrzymującą się na poziomie 5-8 stopni nie zależnie od pory roku, a także właściwy do przechowywania produktów spożywczych mikroklimat. Uzyskanie odpowiednich warunków klimatycznych pozwala na utrzymanie żywności w dobrym stanie, w przypadku warzyw korzeniowych, może to być nawet okres 9 miesięcy. Jednak takie efekty uzyskamy tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nasza ziemianka ogrodowa będzie prawidłowo wykonana i umiejscowiona.

Co należy zrobić w pierwszej kolejności?

Decydując się na ziemiankę, w pierwszej kolejności powinniśmy zgłosić rozpoczęcie robót do odpowiedniego urzędu. Nie wymagane jest uzyskanie specjalnego pozwolenia jeżeli powierzchnia obiektu nie przekracza 35 m2. Warto zaznaczyć, że budynków takich nie może przypadać więcej niż dwa na każde 500 m2 działki. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy pod uwagę wziąć wiele czynników między innymi stabilność gruntu, i poziom wód gruntowych, odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, a także właściwe usytuowanie ziemianki na działce. Idealnym miejscem na piwniczkę ogrodową jest zacieniona, część ogrodu, natomiast wejście do niej powinno znajdować się od strony północnej, dzięki czemu ściana frontowa będzie się mniej nagrzewać. Na terenie na którym ma zostać umieszczona piwnica ziemianka, nie może zbierać się woda opadowa, najlepiej by był on możliwie jak najbardziej suchy.

Wykop i budowa

Gdy podejmiemy już decyzję o wymiarach ziemianki, musimy wykonać pod nią wykop, co również jest istotną kwestą decydującą o jej późniejszej funkcjonalności. Wykop powinien być szerszy od wymiarów piwniczki, a jego ściany zabezpieczone przed osuwaniem się gruntu. Na dnie dołu wylewa się warstwę betonu, pamiętając o zastosowaniu izolacji przeciwwodnej, wykonuje się deskowanie oraz zbrojenie ścian piwniczki. Po zakończeniu tych czynności należy przystąpić do wypełnienia deskowania betonem. Ważne jest by pamiętać o pozostawieniu miejsca na otwory wentylacyjne, a także wystawieniu końcówek prętów zbrojeniowych, które później łączy się ze zbrojeniem stropu. Po wyschnięciu betonu, można przystąpić do wykonania profili schodów. Pamiętajmy o tym by pomniejszyć je o grubość zaprawy i okładziny kamiennej, którą można wykończyć schody. Ostatnim etapem jest wykonanie stropu. Gdy beton całkowicie wyschnie, w środku piwnicy ziemianki, rozkłada się rusztowanie podtrzymujące deskowanie stropu oraz jego zbrojenie, na końcu wylewając beton. Tak wykonaną ziemiankę, po ponownym wyschnięciu betonu izolujemy, za pomocą folii przeciwwilgociowej, termicznej, a także paroizolacji, stosując system warstwowy. Nie mając zbytniego doświadczenia z budownictwem, zdecydowanie lepiej zakupić gotową ziemiankę wykonaną z elementów prefabrykowanych od producenta, który dostarczy nam ją oraz osadzi w wykopie. Konieczne jest by pogłębić go o około 20 cm, niż mają rzeczywiste wymiary piwnicy. Na dnie wykopu wykłada się wypoziomowaną 20 centymetrową warstwę np. tłuczenia. Dzięki temu, łatwiej będzie odprowadzić wodę ogrodową. Jest to rozwiązanie znacznie szybsze, albowiem nie ma konieczności czekania na wyschnięcie betonu, co zajmuje niekiedy nawet miesiąc, a kontynuacja dużym stopniu zależy od pogody. Naszym zadaniem jest jedynie wykonanie schodów i zasypanie dołu. Schody można wykonać z elementów prefabrykowanych, palisad, kostki brukowej czy drewna. W celu uzyskania jeszcze lepszej izolacji termicznej, ścianę czołową należy ocieplić za pomocą np. styropianu, a także wyłożyć płytkami elewacyjnymi. Całość natomiast zakrywamy folią budowlaną i zasypujemy piaskiem.

Wybór drzwi

Istotny jest również wybór drzwi do ziemianki. Dobrze by były one solidne i dobrze izolowały termicznie. Ważna jest również prawidłowa wentylacja pomieszczenia piwnicznego, gdyż bez niej nawet najlepiej wykonana izolacja termiczna nie sprawdzi się. Obecnie budowanie ziemianek cieszy się coraz większą popularnością. Do ich budowy wykorzystuje się tradycyjne sposoby, stosując standardowe materiały. Warto jednak wziąć pod uwagę zakup prefabrykowanych elementów betonowych, ponieważ dzięki temu zaoszczędzimy sporo czasu, pieniędzy, a także skrócimy czas robót budowlanych.