OVÁLNE NÁDRŽE o veľkosti 9m3

OVÁLNE NÁDRŽE o veľkosti 9m3

TESNÉ ŽUMPY BETÓN B20-B40 , STENY GR.100-120MM, DNO 120MM 1. Zemné práce sa majú vykonávať podľa VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL prijatých pre tohto druhu práce, s prihľadnutím na rôzne pôdno-vodné podmienky pre takéto práce. 2. Pred montážom žumpy sa odporúča vykonať podložie...
OVÁLNE NÁDRŽE o veľkosti 9m3

OVÁLNE NÁDRŽE o veľkosti 10m3

TESNÉ ŽUMPY BETÓN B20-B40 , STENY GR.100-120MM, DNO 120MM 1. Zemné práce sa majú vykonávať podľa VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL prijatých pre tohto druhu práce, s prihľadnutím na rôzne pôdno-vodné podmienky pre takéto práce. 2. Pred montážom žumpy sa odporúča vykonať podložie...
OVÁLNE NÁDRŽE o veľkosti 9m3

OVÁLNE NÁDRŽE o veľkosti 11m3

TESNÉ ŽUMPY BETÓN B20-B40 , STENY GR.100-120MM, DNO 120MM 1. Zemné práce sa majú vykonávať podľa VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL prijatých pre tohto druhu práce, s prihľadnutím na rôzne pôdno-vodné podmienky pre takéto práce. 2. Pred montážom žumpy sa odporúča vykonať podložie...
OVÁLNE NÁDRŽE o veľkosti 9m3

OVÁLNE NÁDRŽE o veľkosti 12m3

TESNÉ ŽUMPY BETÓN B20-B40 , STENY GR.100-120MM, DNO 120MM 1. Zemné práce sa majú vykonávať podľa VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL prijatých pre tohto druhu práce, s prihľadnutím na rôzne pôdno-vodné podmienky pre takéto práce. 2. Pred montážom žumpy sa odporúča vykonať podložie...
OVÁLNE NÁDRŽE o veľkosti 9m3

OVÁLNE NÁDRŽE o veľkosti 13m3

TESNÉ ŽUMPY BETÓN B20-B40 , STENY GR.100-120MM, DNO 120MM 1. Zemné práce sa majú vykonávať podľa VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL prijatých pre tohto druhu práce, s prihľadnutím na rôzne pôdno-vodné podmienky pre takéto práce. 2. Pred montážom žumpy sa odporúča vykonať podložie...
OVÁLNE NÁDRŽE o veľkosti 9m3

OVÁLNE NÁDRŽE o veľkosti 14m3

TESNÉ ŽUMPY BETÓN B20-B40 , STENY GR.100-120MM, DNO 120MM 1. Zemné práce sa majú vykonávať podľa VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL prijatých pre tohto druhu práce, s prihľadnutím na rôzne pôdno-vodné podmienky pre takéto práce. 2. Pred montážom žumpy sa odporúča vykonať podložie...