Cestné dosky

CESTNÁ ŠTÍTKA (MON TYPOVÁ CESTNÁ ŠTÁTKA)

Cestné dosky sa používajú pri stavbe dočasných ciest so zvýšenou hustou premávkou do 60 t a pri stavbe námestí.

MON doska Betón triedy B-30 Dvojitá výstuž.

MON ROAD PANEL:
Rozmery: 300 x 100 x 15 cm; 1 kus: 1120 kg
Rozmery: 300 x 120 x 15 cm; 1 kus: 1344 kg
Rozmery: 300 x 150 x 15 cm; 1 kus: 1680 kg
Rozmery: 300 x 100 x 18 cm; 1 kus: 1333 kg
Rozmery: 300 x 120 x 18 cm; 1 kus: 1600 kg
Rozmery: 300 x 150 x 18 cm; 1 kus: 2000 kg
Cena od 70 PLN / m2

prenajímať 15 PLN / m2 na 1 mesiac
preprava 6 PLN / km

płyty drogowe
płyty drogowe