szambo 500m3

TESNÉ ŽUMPY
BETÓN B20-B40 , STENY GR.100-120MM, DNO 120MM

1. Zemné práce sa majú vykonávať podľa VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL prijatých pre tohto druhu práce, s prihľadnutím na rôzne pôdno-vodné podmienky pre takéto práce.

2. Pred montážom žumpy sa odporúča vykonať podložie z chudého betónu o hrúbke 20cm alebo stabilizovaného piesku.

3. Na vykonanie celej nádrže bol použitý zbiornika betón B20-B40 s tesniacim prídavkom, zaručujúcim vodotesnosť celej nádrže W-8..

4. Steny nádrže sú v okamihu odberu zo Závodu prefabrikácie dodatočne pokryté dvojitou vrstvou prípravkov Bitizol alebo Disperbit. Dno nádrže zaručuje tesnosť W-8.

Existuje možnosť vŕtania vtokových a výtokových otvorov s rôznymi priemermi.