Szamba posiadają atest higieniczny HK/W/0315/01/2010

SZCZELNE SZAMBA
BETON B 30 (C25/30), ŚCIANY GR.100-120MM, DNO 120MM

1. Roboty ziemne należy wykonywać wg ZASAD OGÓLNYCH przyjętych dla tego rodzaju prac uwzględniając przy tym różne warunki gruntowo-wodne.

W celu uzyskania gwarancji na zbiornik należy zastosować się do opisu w pkt. 2

2. Przed montażem szamba zalecane jest wykonanie podkładu z chudego betonu o grubości 20cm lub stabilizowanego piasku. W przypadku konieczności obniżenia poziomu lustra wody gruntowej, wskazane jest zastosowanie studzienek depresyjnych lub igłofiltrów. Wykopy należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Rodzaj skarpy w zależności od rodzaju gruntu.

3. Do wykonania całego zbiornika zastosowany został beton B 30 (C25/30) .

4. Ściany zbiornika w momencie odbioru z Zakładu Prefabrykacji są pokryte dodatkowo podwójną warstwą Bitizolu lub Disperbitu. Dno zbiornika jest grubości 12 cm.

Istnieje możliwość wierceń otworów wlotowych i wylotowych o różnych średnicach.